Richardson ISD Apologizes For Controversial Speaker